Mærkesag

Miljø

Danske Havne arbejder for at løse miljøudfordringer ved havnedrift som fx lugt, støj, røg, vandmiljø og affald, så de bedste løsninger findes ud fra miljø, økonomi og på tværs af grænser. Danske Havne kan ikke løse udfordringerne alene, og derfor arbejder Danske Havne også med internationale miljøinitiativer.

For at sikre et rent havnemiljø følger vi I Danske Havne derfor undersøgelser af forurening fra åbne scrubbere tæt, så vi kan undgå at vand/sedimenter ikke påvirkes unødigt i havnene. Danske Havne arbejder for at mindske plast i havnene/havnene, vi deltager derfor i Ocean Plastic Forum og samarbejder med havne og miljømyndigheder for at øge genanvendelsen af affald.
Miljøpåvirkningen ved skibstrafik er generelt mindre i forhold til andre transportformer, men ved hjælp af renere teknologier og bedre regler kan det gøres endnu bedre.

Danske Havne følger derfor teknologiudviklingen af nye og renere energiformer, herunder landstrøm, men også udviklingen af Power2X (brint og ammonium udarbejdes vha. overskudsstrøm).
Vi ser havnene have en stor rolle i en mere bæredygtig omstilling.