Mærkesag

Investeringer og havne

Danske Havne arbejder løbende for at sikre en sammenhængende dansk infrastruktur, hvor havnene indgår som en naturlig del til at sikre størst mulig fremkommelighed og mobilitet i Danmark. Der skal flyttes mest muligt gods fra landevejen til De Blå Motorveje for at skabe bedst mulig mobilitet i samfundet. Danske Havne arbejder for at skabe rammer, som sikrer, at danske havne nationalt, såvel som internationalt er det naturlige anløb. Dette skal bl.a. lykkes ved at arbejde imod en bedre og fælles transportplan, hvor der fokuseres på vejinfrastrukturen til havnen, samt multimodale hubs med smidig overgang fra vej/bane til havn. Derfor har vi også givet en række input til den infrastrukturplan, som forhandles på Christiansborg dette forår. Og i regeringens udspil fra 9. april var de danske havne da også såvel nævnt som prioriterede. Dérfra arbejder vi nu videre.

Danske Havne præsenterede allerede i januar 2021 en infrastrukturplan, som du er velkommen til at læse her.

Nedenfor kan du læse vores seneste nyheder om infrastruktur: