Tilskudsmulighed

Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Hvad kan der søges til?

Ved selv at optage lån på kapitalmarkederne yder EIB langsigtet finansiering til en lav udlånsrente til projekter i medlemslandene.

Alle de projekter, EIB finansierer, skal være egnede til bankfinansiering. Men de skal også leve op til høje tekniske standarder, miljøstandarder og sociale standarder. EIB yder både lån og lånegarantier til virksomheder eller offentlige institutioner inden for følgende områder:
Klima og miljø
Udvikling
Innovation og kompetencer
Små virksomheder
Infrastruktur
Samhørighed

Hvem kan søge?

Både private og offentlige aktører kan søge, og hvis man har et projekt, der kan bidrage til at nå EU’s mål, kan man måske få et lån fra EIB. Der kan søges om lån (https://www.eib.org/en/projects/cycle/applying_loan/index.htm) ved af kontakte EIB pr. e-mail, gennem webformularen (https://www.eib.org/en/infocentre/contact-form.htm) eller gennem dens kontorer (https://www.eib.org/en/infocentre/contact/offices/index.htm), og give tilstrækkeligt med oplysninger til at banken kan vurdere, om projektet opfylder målsætningerne for långivningen og har en veludviklet forretningsplan.

Beløb & betingelser

Op til 12.5 millioner EUR for SMV, min. 25 millioner EUR for andre projekter.

EIB finansierer generelt en tredjedel af hvert projekt, men støtten kan komme op på 50 pct. EIB støtter projekter, der fremmer EU’s prioriteter og målsætninger, og som bidrager til TEN-T-nettet.

Betingelsen for at modtage et lån er bl.a., at projektet skal være medvirkende til at fremme politiske ideer (f.eks. inden for infrastruktur, energi og miljø) på tværs af landene.

Cases

EIBs danske samarbejdspartner for SMV’er er Jyske Bank.

Læs mere på udbyderens side