Marked og erhverv

Indspark til folketingsvalget - havne er vækstmotorer

Statsministeren har trykket på valgknappen. Valgkampen skal i gang, og et af temaerne bliver helt sikkert vækst og beskæftigelse. Hvordan skabes de bedste betingelser for virksomheder og arbejdspladser? Hvad med job i vandkants Danmark? Her er de danske erhvervshavne et godt sted at skele til.  

De danske erhvervshavne repræsenterer et erhverv, der sikrer vækst og job i hele Danmark. De danske erhvervshavne beskæftiger 60.000-70.000 personer, svarende til fx alle indbyggere i hele Kolding. 80 procent af dansk udenrigshandel går via danske havne, og ”Den blå motorvej” aflaster det travle vejnet. Havnene er i højere og højere grad lokale og regionale erhvervs- og transportcentre. 

Danske Havne ønsker at sætte infrastruktur og de rette rammebetingelser til debat, så havnene også i fremtiden kan bidrage til vækst og kan konsolidere og specialisere sig. En række af Danske Havnes medlemmer har derfor inviteret deres lokale folketingskandidater til debat under temaet: ”Se vores havn og hør, hvad der skal til, for at havnen vækster yderligere”. 

Danske Havne har udarbejdet folderen ”Din havn – dit valg” med Danske Havnes væsentligste budskaber og gode fakta til brug i valgkampen. Se folderen her. 

For mere information om Danske Havne og valgkampsdebatterne – kontakt direktør Gitte Lillelund Bech, Danske Havne, på mobil 20 42 30 61.

Dansk fiskeri og akvakultur - Nye rammer, ny vækst

November 2014

Danske Havne og alle fiskeriets organisationer er gået sammen i VækstTeam FISK og har i fællesskab udarbejdet en vækstplan til fødevareminister Dan Jørgensen (S) for dansk fiskeri som en bæredygtig, dansk styrkeposition. 

VækstTeam FISK er: Danmarks Fiskeriforening PO, Dansk Akvakultur, Danmarks Pelagiske Producentorganisation, Danmarks Fiskehandlere, Danske Havne, Danske Fiskeauktioner A/S, Foreningen af Fiskeauktioner og Samlecentraler i Danmark, Marine Ingredients Denmark, Danish Seafood Association, Fiskeriets Servicefag.

Se vækstrapporten her - eller på følgende link her

Se en pixi-udgave af vækstrapporten her

Se bilag med input fra de enkelte organisationer i VækstTeam FISK her

Nøgletal for den danske havnesektor

Nøgletal for 2013 - offentliggjort maj 2014

Havne er sunde virksomheder. De drives kommercielt og med sigte på at skabe tilstrækkelige overskud til vedligeholdelse og fornødne udvidelser. Økonomien er fornuftig og med fokus på effektivtet og bundlinie.

Danske Havne har ligesom i de forgangne år udarbejdet nøgletal og benchmark på de finansielle nøgletal for havnebranchen. Nøgletallene er baseret på regnskabstal fra de 17 største havne i 2013.

Overordnet set kan der drages følgende konklusioner:

  • Der kan noteres en svagt stigende aktivitet i de danske erhvervshavne

  • Produktiviteten er steget i havnene med 5 pct. fra 2012-13

I 2013 kan noteres en svag stigning oven på et år med stor vækst. Fra 2012 til 2013 stiger den i løbende priser med 2 pct. og i faste med 1 pct. Fra 2011 til 2012 steg havnenes omsætning i løbende og faste priser med knap 10 pct.

For notat:  Se Nøgletal for den danske havnesektor 2013 her (pdf)

"Her udvider havnene" - Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og planer for de kommende år

Januar 2014

Publikationen indeholder fakta om de 20 største havnes udvidelsesplaner:

  • Havnene planlægger udvidelser for 6,2 mia. kr.
  • Udvidelsesplanerne omfatter udvidelser på 1081 ha.
  • De 20 største havne havde en omsætning på 2,3 mia. kr. i 2012.

Da publikationen første gang udkom i 2010, gav den det første samlede overblik over de større danske havnes udvidelsesplaner. Denne opdatering af publikationen viser, at havnene er i fuld gang med at realisere deres udvidelsesplaner. Og udviklingen fortsætter- havnene effektiviserer og udvikler fortsat – det er godt 40 pct. af havnens nuværende areal, der bliver udvidet med.

Download rapporten "Her udvider havnene" (pdf)

Publikationen indeholder detaljerede og konkrete eksempler på de tyve største havnes udvidelsesplaner:

Esbjerg Havn, Fredericia Havn (ADP A/S), Frederikshavn Havn A/S, Grenaa Havn A/S, Hanstholm Havn, Hirtshals Havn, Kalundborg Havn, Kolding Havn, Københavns Havn (CMP A/B), Køge Havn, Nyborg Havn (ADP A/S), Odense Havn, Randers Havn, Rønne Havn A/S, Skagen Havn, Thyborøn Havn, Vejle Havn, Aabenraa Havn, Aalborg Havn A/S, Aarhus Havn

Havnens rolle i den lokale erhvervsudvikling

Virksomheder med tilknytning til havnen har markant betydning for indtjeningen og beskæftigelsen overalt i landet! Havnens udvikling kan være nøglen til at skabe nye lokale arbejdspladser og dermed skabe et Damark i økonomisk balance! Download pjecen (pdf).  Find links til de enkelte havnes oplandsanalyser her.

Manual for forretningsudvikling i de mindre havne  2014

Maj 2014

Danske Havnes manual er tænkt som en hands-on til brug for forretningsudvikling i de mindre havne.

Havne er en indbringende forretning – for havnen selv, for kunderne og lokalsamfundet. Det ved kunderne også. Fokus med denne manual er derfor – hvor i værdikæden kan havnen sætte ind og skabe yderligere værdi for havnen og for kunderne?

Manualen kan også bruges til at tydeliggøre, at i cost-benefit analysen by og havn, er havnen ubetinget en god forretning for byen. At det er en gevinst for alle parter, at havnen har plads og rum til at udvide, drive forretning og dermed fastholde og tiltrække kunder – også selvom det at drive forretning for en havn af og til indebærer støv og støj.

Hensigten er, at havnen skal blive endnu mere klar på de forretningsmuligheder, der ligger i havnen – om det er mere fokus på færgedrift, udlejning, offshore, turisme, havvindmøller, fisk etc. Manualen er tænkt som et redskab til at udvide forretningen, så havnene får flere og stærkere ben at stå på.

Se "Manual for forretningsudvikling i de mindre havne" her

Se "forretningsmodellen" her.

Udvikling af erhvervsspecialisering, udvilingsprojekter og klynger

Juni 2013

Download rapporterne fra projektet med tilskud fra Fiskeriudviklingsprogrammet (EFF) 2007-2013 med deltagelse af fiskerihavnene i Skagen, Hanstholm og Hirtshals men med brugbare resultater for andre havne. 

Afrapportering af projekt om optimering af fiskeriklynger (pdf)

Manual til havne der vil arbejde med udvikling af klynger og udviklingsprojekter (pdf)

Evaluering af tilskudsordning for fiskerihavne 2000-2009

FødevareErhverv, Fødevareministeriet har af Teknologisk Institut fået udarbejdet en evaluering af tilskudsordningen for fiskerihavne i perioden 2000-2009. Evalueringen er gennemført som led i implementeringen af det danske Fiskeriudviklingsprogram (EFF-programmet) 2007-2013. Download evalueringen (pdf)

Danske Fiskerihavne mod 2013

Fisk fra danske havne får en stadig højere kvalitet og derfor også bedre salgspriser. Det er resultatet af en aktiv strategi for investering i de store fiskerihavne med støtte fra det danske FIUF-program, der administreres af Fødevareministeriet. Rapporten er udarbejdet af Gemba Seafood for Danske Havne. Download rapporten Danske Fiskerihavne mod 2013 (pdf)

Vurdering af FIUF - ordningens Fiskerihavneordning 2000-2007

Det er lykkedes at fastholde værdien af fiskerierhvervet på trods af, at mængden af fisk, der landes i danske havne er næsten halveret på 7 år. Forklaringen er, at flere fisk af bedre kvalitet også giver bedre indtjening. Rapporten er udarbejdet af Gemba Seafood for Danske Havne

Download rapporten Vurdering af FIUF- ordningens Fiskerihavneordning 2000-2007 (pdf)

"Større danske havnes forventninger til udviklingen 2007-2025", august 2008, Bøgetorp 

Rapporten baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt de større havne og belyser deres forventninger til udviklingen i markedet. Det viser sig at havnenes forventninger til markedet sammenlagt stemmer godt overens med de teoretiske fremskrivninger, som tidligere har spået en vækst i godsmængderne på 75 % frem mod 2025. Rapporten dokumenterer også havnenes forventninger til investeringer og arealudvidelser. Som noget helt nyt beregner rapporten for første gang i Danmark den samlede mængde lastbiltrafik ind og ud af havnene. Download rapporten (pdf)

Konkurrentanalysen, januar 2006 Danske Havne har fået gennemført en analyse af de danske fiskerihavnes internationale konkurrenter og konkurrencebetingelser frem mod 2013. Anbefalingerne i rapporten giver danske fiskerihavne konkrete værktøjer i forhold til planlægningen af deres fremtidige investeringer og strategiplaner. Download hovedrapporten (pdf)  Download resumeet (pdf)

Sidst opdateret: 03. november 2015