Mærkesag

Partnerskaber og samarbejde

Havne er bindeled mellem sø- og landtransport. Derfor er Danske Havne en del af Det Blå Danmark, men orienterer sig også mod øvrige transportgrene. Danske Havne bakker op om, at Det Blå Danmarks organisationer står sammen om at sikre vækst og beskæftigelse i de blå erhverv, bl.a. via etablering af en ny samlet maritim klynge, der skal bidrage til at havne, rederier, maritime udstyrsvirksomheder, værfter, servicevirksomheder og forskningsinstitutioner m.fl. kan mødes på tværs om morgendagens udfordringer. Danske Havne arbejder for at fremme samarbejdet mellem havne og virksomheder på havnene til gavn for væksten.

Danske Havnes Havnekonferencer i Aalborg, april 2022. Foto: Danske Havne.