Mærkesag

Maritim Lovgivning

Danske Havne arbejder for at sikre de bedst mulige rammebetingelser for alle de danske erhvervshavne. Der skal være lige og fair konkurrencebetingelser mellem havne i Danmark og blandt havne internationalt. Havneloven skal skabe klarere retningslinjer for, hvor opgaver skal løses og dermed bidrage til at godt fundament for vækst i hele Danmark.