Subsidy option

Miljøteknologiske løsninger (MUDP)

What can I apply for?

1. udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi, herunder til tekniske gennemførlighedsundersøgelser, og

2. projekter, der kan afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg eller ved nye anlægsprojekter, hvis løsningen rækker videre end nationale standarder og EU-standarder for miljøbeskyttelse

Who can apply?

Tilskud kan søges af

– private og offentlige virksomheder,
– private personer,
– selvejende institutioner,
– offentlige og private forskningsinstitutioner,
– brancheorganisationer og lignende organisationer,
– foreninger og
– grupper eller sammenslutninger af de aktører, der er nævnt ovenover.

Amount & conditions

134 millioner DKK blev uddelt i 2019.

Ved vurdering af en ansøgning lægges der vægt på, projektets:
– miljø- og ressourcemæssige potentiale,
– erhvervsmæssige potentiale,
– projektets nyhedsværdi og faglige kvalitet samt
– projektbeskrivelsens kvalitet.

Read more on the provider's page