Tilskudsmulighed

Municipal credit

Hvad kan der søges til?

KommuneKredit yder lån til lokale anlægsprojekter på lige vilkår, uanset hvor i landet låntageren har hjemme. KommuneKredit skal ikke tjene penge på långivningen. Vores formål er at sikre en så omkostningseffektiv finansiering af kommunale og regionale opgaver som muligt.

Hvem kan søge?

KommuneKredit har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber samt andre enheder, fx selskaber, foreninger og institutioner, som løser en offentlig opgave og dermed kan opnå 100 pct. garanti fra en kommune eller en region.  KommuneKredit yder desuden lån til finansiering af anlægsudgifter vedrørende klimatilpasningsprojekter, energibesparende foranstaltninger.

Beløb & betingelser

KommuneKredit kan alene yde lån til offentlige formål inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne, relevant sektorlovgivning, reglerne for kommunal og regional låntagning samt EU’s statsstøtteregler.

Læs mere på udbyderens side