Tilskudsmulighed

Interreg North Sea

Hvad kan der søges til?

Alle aktører i Danmark

Hvem kan søge?

Afklares i den ny budgetperiode, formentlig omkring september.

I sidste periode:

Vækstfremme

Grøn innovation

En bæredygtig nordsøregion

Grøn transport & logistik

Beløb & betingelser

Skal samarbejde med partner i hele Norge, eller i kystområder i Nordsøen, dvs. England, Holland, (syd)Sverige, Belgien og (vest)Tyskland

Beløb afklares i den ny budgetperiode, formentlig omkring september.

Læs mere på udbyderens side