Tilskudsmulighed

Realdania

Hvad kan der søges til?

De projekter, som vi støtter, skal derfor være med til at understøtte en udvikling, løse problemer og skabe livskvalitet gennem det byggede miljø.

Vores filantropiske mål tydeliggør ambitionerne for, hvad vi ønsker at opnå med den samlede filantropiske indsats, nemlig at:

Fremme stedbundne potentialer over hele landet

Fremme bæredygtige byer

Fremme nye rammer for fællesskaber

Fremme bedre boligmiljøer

Fremme en levende bygningskultur

Fremme sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri

Hvem kan søge?

Alle. Men ikke til:

Rent privatøkonomiske formål
Rent erhvervsmæssige formål
Rent partipolitiske formål
Rent sociale formål
Rent undervisningsmæssige formål
Rent sundhedsmæssige formål
Rent humanitære formål
Rent religiøse formål
Rent underholdningsmæssige formål
Rent idræts- og fritidsmæssige formål
Rent infrastrukturelle formål

Beløb & betingelser

Vi yder kun i meget sjældne tilfælde fuld støtte til et projekt. Vores støtte vil typisk være betinget af, at projektet har delvis egenfinansiering og/eller modtager støtte fra andre kilder.

Cases

Bornholms Havne: https://realdania.dk/projekter/havne-p%C3%A5-bornholm

Læs mere på udbyderens side