Tilskudsmulighed

Den Europæiske Hav, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF)

Hvad kan der søges til?

EU-Kommissionen har fremlagt forslag til nyt finansielt instrument for den fælles fiskeri­politik og EU’s maritime politik for perioden 2021-2027: Den europæiske fond for hav, fiskeri og akvakultur (EHFAF). Forordningen, der sætter rammerne for fonden, forhandles stadig. Siden opdateres, når forhandlingerne er slut.

Formålet med fonden er at støtte opnåel­­se af de miljømæssige, økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæs­sige målsætninger i den fælles fiskeripolitik (CFP), at fremme gennemfø­relse af EU’s havpolitik og at styrke international havforvaltning.

Den nye EHFAF skal især støtte kystfiskeri af mindre omfang og fartøjer på op til 24 meter samt fremme akvakultur. Den forhandlede tekst indeholder bestemmelser om at finansiere investeringer til at forbedre sikkerheden, energieffektiviteten og kvaliteten af fangsterne på EU’s fiskerfartøjer. Fonden kan f.eks. anvendes til at finansiere udskiftning eller modernisering af fiskerfartøjers motorer for at øge energieffektiviteten og reducere CO2-emissionerne. Det vil også gøre det muligt at fremme generationsskifte inden for erhvervet ved at støtte, at unge fiskere kan købe deres første fartøj.

Hvem kan søge?

Opdateres når det offentliggøres.
Aftalen prioriterer indsatser, som kan komme f.eks. små fiskere og virksomheder, producentorganisationer og lokale fiskersamfund til gavn

Beløb & betingelser

Dansk fiskeri kan se frem til et stærkt rygstød fra alle partier i Folketinget. Partierne er enige om at udvikle fiskeriet i en grøn og mere bæredygtig retning med en bred aftale om fordelingen af knap 917 mio. kr. fra den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) for perioden 2021-2023. Herunder afsættes der i aftalen 436,8 mio. kr. til en række grønne og bæredygtige indsatser.
Aftalen indebærer midler til blandt andet udvikling og afprøvning af grønne teknologier, nye fiskerimetoder, udvikling af fangstredskaber, vandløbsrestaurering og miljø- og klimaforbedringer i akvakultursektoren. Desuden skal aftalen “støtte og udvikle det skånsomme og nære kystfiskeri til gavn for de mindre lokalsamfund”. Der afsættes ligeledes midler til, at de danske fiskeriforeninger kan få støtte til fremme af salg af fisk.
Aftalen om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet 2021-2023 kan læses her: https://fiskeristyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/Fiskeristyrelsen/Tilskud/Hav-_og_Fiskeriudviklingsprogrammet_2021-2027/Aftaletekst_til_EHFAF_.pdf

Læs mere på udbyderens side