Tilskudsmulighed

A.P. Møller Fonden

Hvad kan der søges til?

Fondens fundats fra 1953 udpeger en række områder, der i særlig grad skal tilgodeses:

Dansk søfart og industri

Danskheden i det dansk-tyske grænseland

Samarbejdet mellem Danmark og de øvrige nordiske lande

Videnskab, særligt lægevidenskab

Almennyttige formål.

Blandt de almennyttige formål har Fonden traditionelt støttet et meget bredt udsnit af dansk kultur. Det har bl.a. indbefattet kirker, museer, kunsthaller, historiske anlæg, parker og haver, vind- og vandmøller, havne og særlige, bevaringsværdige bygninger − men også nybyggeri, videnskab, fritid og sport, musik, bøger, teater og ballet.

Hvem kan søge?

Alle – men kun til de nævnte formål.

Beløb & betingelser

Støttes ikke:
Løbende drift og administration, herunder honorering af fundraisere, falder uden for begge fondes område, som heller ikke dækker enkeltpersoners underhold, uddannelse eller studierejser.

Cases

I tvivl?
Ansøgere er velkomne til at kontakte Fondens sekretariat for yderligere vejledning.

Læs mere på udbyderens side